Het kan jou ook overkomen, ik heb het nu vaak genoeg gezien. Meestal verwacht je het niet als je zomaar iemand ziet, aanspreekt op straat, je...